Có được chỉ định thầu cho chi nhánh không?

Độc giả xin hỏi chuyên gia: Đề nghị chỉ định thầu cho chi nhánh có đảm bảo phù hợp quy định?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1) quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây (1) có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; (2) hạch toán tài chính độc lập; (3) không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (4) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (5) bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; (6) không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH15 (Điều 84 khoản 3 và khoản 5) quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

Như vậy, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân nên không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Do vậy, chi nhánh không được coi là hạch toán tài chính độc lập, không đủ tư cách hợp lệ để được đề nghị chỉ định thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!