Có được chỉ định thầu đối với các gói thầu sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông có giá trị nhỏ dưới 100 triệu không?

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh A đang thực hiện các công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết mộ số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Các công trình này được bố trí vốn thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước hàng năm, không thuộc dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công; Chúng tôi xin hỏi, chúng tôi có được áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 100 triệu hay không?

Mô tả

Sau khi xem xét, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thâu số 22/2023/QH15, gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

Như vậy, gói thầu thuộc công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sử dụng vốn chỉ thường xuyên, không phải là dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công thì sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng (đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật).

Trên đây là giải đáp của chúng tôi cho tình huống trên. Nếu bạn có vấn đề gì cần giải đáp, vui lòng gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi, chúng ta cùng thảo luận nhé; Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!