Chỉ định thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật

Đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì có thể chỉ định thầu cho đơn vị không trực tiếp quản lý công trình nhưng đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm được hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu là gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Việc chỉ định thầu trong trường hợp này không cần căn cứ hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điểm e Khoản này. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Đối với câu hỏi trên, nếu đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (gọi tắt là đơn vị chuyên ngành) có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong đó, đơn vị chuyên ngành cần được hiểu là đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời được giao quản lý, lưu giữ các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình, từ đó bảo đảm tính thống nhất khi đấu nối hạ tầng, hạn chế sự gián đoạn trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Trong trường hợp này, việc giao cho các đơn vị khác thực hiện là không khả thi do các đơn vị này không đủ thông tin để thực hiện di dời công trình trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất trong đấu nối hạ tầng và sự liên tục trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan.

Trường hợp đơn vị chuyên ngành không đủ năng lực, kinh nghiệm, đồng thời có nhiều doanh nghiệp khác đủ năng lực thực hiện công việc di dời công trình sau khi chủ đầu tư công bố các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật thì không áp dụng hình thức chỉ định thầu, mà phải áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu cho phù hợp.

Tóm lại, đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì việc chỉ định thầu phải đầy đủ hai yếu tố: Thứ nhất, chỉ định thầu cho đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; thứ hai, đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của gói thầu.

Ps: Với đội ngũ chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA (vốn JICA, WB, ADB), các cộng tác viên đã, đang công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: (i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí); (ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn ODA (bằng tiếng việt và tiếng anh). Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected]. Trân trọng!