Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề không đủ theo yêu cầu của HSMT có được loại HSDT

Công ty X có câu hỏi như sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho gói thầu xây lắp thực hiện đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, công ty nhận thấy một nhà thầu đề xuất nhân sự có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực nhưng hiệu lực chứng chỉ dưới 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu. Trong khi, HSMT yêu cầu là nhân sự phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu làm rõ về hiệu lực của chứng chỉ hành nghề nhân sự nói trên nhưng nhà thầu chỉ có văn bản trả lời với cam kết sẽ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp mới cho nhân sự khi chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

Công ty X hỏi đánh giá nhà thầu nói trên đáp ứng về năng lực kinh nghiệm có đúng quy định không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 12 và Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề trên, việc lập HSMT, đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Theo đó, việc HSMT yêu cầu cán bộ kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực tối thiểu 1 năm có thể dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên.

Do đó, trong trường hợp này, nếu tại thời điểm đóng thầu, nhân sự do nhà thầu đề xuất đảm nhiệm vị trí cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực thì nhân sự này được đánh giá đáp ứng yêu cầu của HSMT đối với nội dung về chứng chỉ hành nghề giám sát.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!