Bổ sung nhân sự chủ chốt có chứng chỉ đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu của HSMT

Trong phần đánh giá Năng lực nhân sự nhà thầu – Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT có nêu:Tối thiểu có 10 Cán bộ thi công lắp đặt thiết bị của gói thầu, trong đó yêu cầu về các chứng chỉ như sau:

– Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương;

Trong HSDT của nhà thầu A có cung cấp Danh sách nhân sự chủ chốt nhưng không có: Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương mà chỉ cung cấp chứng chỉ MCTS. Đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bên mời thầu đề nghị yêu cầu bổ sung làm rõ HSDT. Nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT, trong đó có nêu chứng chỉ MCTS là chứng chỉ cao hơn chứng chỉ MCSE nhưng đơn vị tư vấn không chấp nhận mà tiếp tục đề nghị lâm rõ. Sau đó nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT bằng cách đề xuất bổ sung nhân sự chủ chốt (nhân sự này nằm trong danh sách đóng BHXH của công ty, không nằm trong Danh sách nhân sự chủ chốt trong HSDT) có chứng chỉ MCSE.

Độc giả hỏi: Nhà thầu bổ sung danh sách nhân sự chủ chốt tham gia triển khai gói thầu như trên có chấp nhận được không theo quy định tại khoản 1 điều 16, Nghị định 63/2014/NĐ-CP?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với nội dung nêu trên, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương. Trường hợp nhà thầu A đề xuất cán bộ có chứng chỉ MCTS và làm rõ chứng chỉ này có giá trị cao hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì năng lực của nhân sự này được coi là đáp ứng.
Trường hợp nhân sự chủ chốt đề xuất trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá và nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt mà mình đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!