Việc thi công gói thầu khi chưa triển khai đấu thầu có phải là hợp đồng không hoàn thành theo quy định

Công ty Minh Hoa có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Nhà thầu A đã tham dự gói thầu do Công ty Minh Hoa làm chủ đầu tư. Theo thông tin trên báo phản ánh thì Nhà thầu A đã tiến hành thi công một gói thầu do doanh nghiệp nhà nước B làm chủ đầu tư khi chưa triển khai đấu thầu. Công ty Minh Hoa đã tìm hiểu, sự việc báo nêu là đúng nhưng giữa công ty A và Công ty B chưa ký kết hợp đồng, chưa tổ chức nghiệm thu bàn giao Công trình đưa vào sử dụng. Nhà thầu A cũng không kê khai trong HSDT thông tin và hợp đồng của dự án mà báo phản ánh.

Công ty Minh Hoa đã có văn bản làm rõ đề nghị nhà thầu trả lời là “có” hay “không có” việc thi công công trình nhưng chưa qua đấu thầu theo phản ảnh của báo cahis để chứng minh khả năng đáp ứng các qui định về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, về Uy tín của nhà thầu (cụ thể là hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở) và về Giân lận trong đấu thầu (nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu). Đề nghị nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hợp đồng thi công và biên bản nghiệm thu hoàn thành (nếu có) theo phản ánh của báo chí.

Nhà thầu A có văn bản phúc đáp là việc này không thuộc phạm vi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu này nên không trả lời “có” hay “không có” và không cung cấp hồ sơ liên quan đến công trình mà báo đã phản ánh.

Công ty Minh Hoa không chấp thuận giải trình của nhà thầu và nhận xét nhà thầu Công ty A không đáp ứng về lịch sử không hoàn thành của hợp đồng và có dấu hiệu cố ý cung cắp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, thể hiện hành vi đối phó, trả lời không đúng trọng tâm vấn dề trong quá trình làm rõ của nhà thầu.

Hỏi việc đánh giá như thế có phù hợp?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Liên quan đến hợp đồng không hoàn thành, theo hướng dẫn tại (2) khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng không hoàn thành bao gồm: (i) Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; (ii) Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. Theo đó, việc xác định hợp đồng không hoàn thành được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Việc nhà thầu thi công công trình không thông qua lựa chọn nhà thầu theo quy định cúa pháp luật đấu thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật nhưng không phải là nội dung để đánh giá hợp dồng không hoàn thành.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!