Áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường cho gói thầu may đồng phục cho CBNV

Một đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có một số nội dung cần hướng dẫn như sau:

Hàng năm đơn vị phải thực hiện việc may đo đồng phục làm việc cho cán bộ công nhân viên với số lượng khoảng 120 CBNV làm việc ở các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Đơn vị có trang bị đồng phục hè và đông cho CBNV với chi phí khoảng từ 300-500 triệu đồng/năm cho 14 loại sản phẩm may đo khác nhau phù hợp với đặc thù của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Vì vậy, với đặc thù của hàng hóa và giá trị gói thầu nêu trên, đơn vị có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại khoản 1 điều 19 Thông tư 58/2016 hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng khi tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác).

Đối với trường hợp nêu trên, trường hợp gói thầu có giá trị từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng và hàng hóa của gói thầu (đồng phục mùa hè, mùa đông cho cán bộ nhân viên) là hàng hóa thông dụng, được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuât thì được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!