Thương thảo giá hợp đồng trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Bà Nguyễn Tố Anh (Hà Nội) đang làm công việc đấu thầu xây dựng cơ bản, bà có một số vướng mắc đề nghị được chuyên gia giải đáp như sau:

Theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi thương thảo hợp đồng trong đấu thầu không được làm thay đổi giá gói thầu. Tuy nhiên, khi lập dự toán hồ sơ đề xuất, nhà thầu lại ghi các khoản mục công việc theo các mã hiệu theo định mức công bố nhưng đơn giá lại tính cao hơn đơn giá định mức. Bà Tố Anh hỏi, trong trường hợp này thì bên mời thầu có được thương thảo lại giá không?

Tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh thì, thương thảo hợp đồng trong chào hàng cạnh tranh thông thường tuân theo Điều 19 của Nghị định nêu trên (thương thảo không làm thay đổi giá), vậy còn trường hợp chào hàng cạnh tranh rút gọn, có được thương thảo thay đổi giá gói thầu cạnh tranh rút gọn không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc về thương thảo hợp đồng là không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của bà Tố Anh, việc thương thảo hợp đồng (đối với cả trường hợp chào hàng cạnh tranh rút gọn) phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, thông báo giá vật tư, ca máy, công bố mức lương tối thiểu của các cơ quan có thẩm quyền ban hành chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà thầu và mang ý nghĩa để hướng dẫn các chủ đầu tư lập đơn giá, định mức, dự toán cho gói thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!