Gói thầu mua sắm máy tính, bàn ghế học sinh có giá gói thầu 304,4 triệu đồng có được áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn hay không?

Một trường Trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được phân bổ 300 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước (Từ nguồn vốn Mục tiêu Giáo dục cấp tỉnh- vốn sự nghiệp Giáo dục).

Để thực hiện mua sắm từ kinh phí trên, nhà trường đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, trong đó: tên gói thầu là Mua sắm, lắp đặt máy vi tính, bàn ghế học sinh; giá gói thầu là 304,4 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh. Hàng hoá mua sắm có sẵn trên thị trường và đã được tiêu chuẩn hoá: gồm bộ bàn ghế học sinh va máy vi tính. Chủ đầu tư đã áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Tuy nhiên bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi lại có 2 nhóm ý kiến về vấn đề này :

– Gói thầu này chủ đầu tư phải áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

– Gói thầu này chủ đầu tư được áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Vậy gói thầu trên chủ đầu tư có được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 23) và Nghị định số 63/2014/NĐ- CP (Điều 57 khoản 1) quy định chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tưong đưong nhau về chất lượng và có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 57 khoản 2) quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối vói gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tưong đương nhau về chất lượng có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, đối với gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Đối với trường hợp này, trường hợp gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và có giá gói thầu là 304,4 triệu đồng thì phải áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật đấu thầu và có giá gói thầu không quá 01 tỷ đông thì có thể áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!