Áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu có hạn mức được phép chỉ định thầu

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt có Gói thầu X có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 nên có thể được chỉ định thầu rút gọn theo khoản 2 điều 56 NĐ này. Tuy nhiên, tại cột hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ ghi là “Chỉ định thầu” và cột phưong thức lựa chọn nhà thầu thì bỏ trống không ghi gì. Trường hợp này có được tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung về phương thức lựa chọn nhà thầu. Theo đó, trường hợp gói thầu có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu thì được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ps: Với đội ngũ chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA (vốn JICA, WB, ADB), các cộng tác viên đã, đang công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: (i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí); (ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn ODA (bằng tiếng việt và tiếng anh). Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected]. Trân trọng!