Có đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu căn cứ vào lợi nhuận của nhà thầu

Một bên mời thầu đang đánh giá Hồ sơ dự thầu về gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đó có nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính với thông tin như sau:

Nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013 theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trong đó lợi nhuận năm 2012 là dưới 0; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế giữa cơ quan thuế và nhà thầu năm 2012, trong đó cơ quan thuế xác định nhà thầu có lợi nhuận trên 0.

Nhà thầu B nộp Báo cáo tài chính, trong đó lợi nhuận năm 2012 là trên 0 và Báo cáo kiểm toán do cơ quan kiểm toán phát hành năm 2012 nêu: Nhà thầu chưa ghi nhận một khoản chi phí, nếu ghi nhận khoản chi phí này vào báo cáo theo quy định thì nhà thầu có lợi nhuận năm 2012 là dưới 0.

Vậy trong trường hợp này nhà thầu có được đánh giá là đáp ứng về tình hình tài chính.

Mô tả

Chuyên gia của đã giải đáp vướng mắc của đơn vị như sau:

Theo các quy định của pháp luật đấu thầu thì không đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu trên chỉ tiêu lợi nhuận. Trường hợp trong các tài liệu do nhà thầu cung cấp có số liệu khác nhau về năng lực tài chính thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này.

Trường hợp xác định được nhà thầu trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì đây được coi là vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo mẫu hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không quy định đánh giá năng lực tài chính trên chỉ tiêu lợi nhuận mà chỉ đánh giá theo giá trị ròng và nguồn lực tài chính. Ngoài ra, để có hướng dẫn về báo cáo tài chính, đơn vị có thể tham khảo thêm hướng dẫn của Bộ Tài chính về báo cáo tài chính.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!