Có được phép áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác có đơn giá thấp hơn, chất lượng tốt hơn

Hiện nay Công ty A có 01 gói thầu mua sắm trực tiếp công cụ phục vụ đo đếm. Đơn giá áp dụng đơn giá của 01 đơn vị khác cùng ngành đã đấu thầu rộng rãi và ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu cung cấp đang còn hiệu lực dưới 12 tháng. Nhà thầu cung cấp này (tạm gọi là Nhà thầu A) vẫn đủ năng lực để cung cấp tiếp số lượng thiết bị này cho Công ty A, nhưng hiện nay có nhà cung cấp khác (tạm gọi là Nhà thầu B) có chào giá cho Công ty A loại thiết bị đo đếm đó có tính năng ưu việt hơn, có giá thành thấp hơn giá đã trúng thầu và ký hợp đồng của Nhà thầu A. Như vậy Công ty A có được phép mua sắm trực tiếp thiết bị đo đếm đó của Nhà thầu B với giá thành thấp hơn giá đã trúng thầu và ký hợp đồng trước đây của Nhà thầu A không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 24 khoản 1 và khoản 2) quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; (ii) gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; (iii) đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; (iv) thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Đối với vấn đề này, việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, hồ sơ yêu cầu sẽ được phát hành cho nhà thầu đã được lựa chọn trước đó, tuy nhiên, Công ty A phải bảo đảm đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thương thảo hợp đồng (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 60 khoản 4 điểm c). Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì Công ty A mới áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu nhà thầu này đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó (Luật đấu thầu Điều 24 khoản 3).

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!