Đánh giá thế nào về sai lệch thiếu để xem xét điều kiện trúng thầu

Ông Trần Minh Vương ở Tiền Giang có câu hỏi như sau:

Tại điểm d Khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu năm 2013 nêu rõ:  Nhà thầu được kiến nghị trúng thầu khi đáp ứng điều kiện: Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu. Vậy khái niệm sai lệch thiếu được hiểu như thế nào sau đây:

  • Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch về số học dù tăng lên hoặc giảm xuống thì cũng chỉ tối đa 10% so với giá dự thầu ban đầu; Hay là:
  • Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch về số học thì tăng lên tối đa 10% so với giá dự thầu, còn giảm xuống thì không giới hạn.
Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện đề xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, nếu HSDT chào thiếu về khối lượng mời thầu dẫn đến phải hiệu chỉnh sai lệch và giá trị hiệu chỉnh sai lệch quá 10% so với giá dự thầu ghi trong đon thì bị đánh giá là không đáp ứng quy định nêu trên về xét duyệt trúng thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!