Đánh giá thế nào về sai lệch thiếu để xem xét điều kiện trúng thầu

Ông Trần Minh Vương ở Tiền Giang có câu hỏi như sau:

Tại điểm d Khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu năm 2013 nêu rõ:  Nhà thầu được kiến nghị trúng thầu khi đáp ứng điều kiện: Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu. Vậy khái niệm sai lệch thiếu được hiểu như thế nào sau đây:

  • Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch về số học dù tăng lên hoặc giảm xuống thì cũng chỉ tối đa 10% so với giá dự thầu ban đầu; Hay là:
  • Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch về số học thì tăng lên tối đa 10% so với giá dự thầu, còn giảm xuống thì không giới hạn.
Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện đề xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, nếu HSDT chào thiếu về khối lượng mời thầu dẫn đến phải hiệu chỉnh sai lệch và giá trị hiệu chỉnh sai lệch quá 10% so với giá dự thầu ghi trong đon thì bị đánh giá là không đáp ứng quy định nêu trên về xét duyệt trúng thầu.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!