Sai lệch thiếu 8% và sửa lỗi số học thiếu 7% có được xem xét trúng thầu

Một thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu có câu hỏi cho chúng tôi như sau:

Sau khi xem xét HSDT của gói thầu xây lắp đấu thầu theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ nhận thấy: Nhà thầu A có giá đánh giá thấp nhất đáp ứng các yêu cầu về hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cũng như đạt yêu cầu đánh giá bước kỹ thuật có sai lệch thiếu là 8% và sửa lỗi số học thiếu là 7% so với giá dự thầu.

Bên mời thầu muốn hỏi nhà thầu A có được xem xét để kiến nghị trúng thầu?

Mô tả

Sau khi nhận được câu hỏi như trên và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, các chuyên gia của chúng tôi đã có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì một trong các tiêu chí để xem xét đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu. Do vậy, trong trường hợp nhà thầu A có sai lệch thiếu là 8% và lỗi số học thiếu 7% thì không vi phạm tiêu chí để xét duyệt trúng thầu nên vẫn đảm bảo đủ điều kiện kiến nghị trúng thầu nếu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá đánh giá xếp thứ nhất.

Đối với lỗi số học thiếu, pháp luật đấu thầu không quy định là tiêu chí xét duyệt trúng thầu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!