Giấy kiểm định của một loại thiết bị đã hết hạn trước thời điểm đóng thầu thì hồ sơ dự thầu đó đánh giá thế nào?

Tình huống: Độc giả Lê Minh Tuấn – TP. Đà Nẵng đặt câu hỏi như sau: Khi tổ chức đấu thầu cho dự án trong cơ quan tôi gặp phải tình huống như sau: Hồ sơ dự thầu của Công ty D có kê khai 1 loại thiết bị và có giấy kiểm định nhưng giấy kiểm định này đã hết hạn trước thời điểm đóng thầu. Do đó, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung giấy kiểm định còn hiệu lực cho thiết bị trên. Nhà thầu đã gửi giấy kiểm định cho thiết bị trên nhưng giấy kiểm định ghi ngày sau thời điểm đóng thầu.

Đơn vị tư vấn cho rằng giấy kiểm định của nhà thầu (sau khi làm rõ) ghi ngày sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và loại bỏ nhà thầu trên.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo mẫu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi cho rằng những lỗi sai sót nêu trên là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ dự thầu của nhà thầu cơ bản đáp ứng hồ sơ mời thầu (Điều 29, Điều 30 – Chương I của hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT); đồng thời nhà thầu bị loại có giá thấp nhất.

Hỏi: Tôi muốn hỏi, đánh giá của đơn vị tư vấn như trên là có phù hợp?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại mẫu số 18 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Theo đó, nếu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã kê khai đầy đủ số lượng, chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu kèm theo các tài liệu chứng minh khả năng huy động thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đối với nội dung này.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!