Không có đăng kiểm thiết bị không phải là cơ sở để loại hồ sơ dự thầu

Nhà thầu đã đệ trình hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp, trong đó hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu số 02 của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo yêu cầu của HSMT, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Theo đó, nhà thầu đã đệ trình đầy đủ các tài liệu chứng minh sở hữu thiết bị. Tuy nhiên nhà thầu vẫn bị loại với lý do bên mời thầu đưa ra là không có đăng kiểm thiết bị. Nhà thầu muốn hỏi việc bên mời thầu đánh giá như vậy có đúng với quy định của pháp luật.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hô sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu đáp ứng những yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Đối với trường hợp nêu trên, khi tham dự thầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Theo đó, trường hợp hồ sơ dự thầu kê khai đủ số lượng thiết bị và các thiết bị này đáp ứng yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu (về chủng loại, kỹ thuật…), đồng thời nhà thầu có các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của mình (hoặc đơn vị đi thuê) như giấy chứng nhận đăng kiểm đứng tên nhà thầu (hoặc đơn vị đi thuê) còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đăng ký thiết bị… để chứng minh khả năng huy động thiết bị thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung này. Việc nhà thầu không có giấy chứng nhận đăng kiểm nhưng có thể chứng minh bằng các tài liệu hợp pháp khác.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!