Không kê khai thành viên là đại diện của Liên danh trong thỏa thuận liên danh đối với đấu thầu qua mạng xử lý thế nào?

Một công ty liên danh đã đệ trình HSDT cho gói thầu về cung cấp lắp đặt thiết bị, với hình thức đấu thầu qua mạng. Công ty gặp tình huống như sau:

Trong phần thỏa thuận Liên danh, do sơ suất hai Công ty đã không hiển thị rõ Công ty nào được thay mặt Liên danh sử dụng chữ ký số điện tử để đấu thầu qua mạng như yêu cầu cùa mẫu thỏa thuận liên danh trong hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Công ty trên muốn hỏi việc thiếu thể hiện Công ty nào là đại diện Liên danh nhà thầu được sử dụng chữ ký số trong thỏa thuận Liên danh có vi phạm qui định đấu thầu trực tuyến qua mạng hay không? Việc thiếu hiển thị này có bị nằm trong điều kiện bắt buộc loại bỏ E-HSDT của Liên danh hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp trên, việc đánh giá E- HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh trên Hệ thống thì nhà thầu phải thực hiện bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 06 (bản giấy scan đính kèm E-HSDT) và Mẫu số 09 (webform) Chương IV Mẫu E- HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT. Việc thực hiện phân công trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh theo Mẫu số 09 Chương IV trên Webform để tạo thành nhà thầu liên danh tham dự thầu, từ đó, tên của nhà thầu liên danh được thể hiện đầy đủ trong biên bản mở thầu. Trường hợp nhà thầu không thực hiện nhập thông tin theo Mẫu số 09 thì trong biên bản mở thầu chỉ thể hiện tên của thành viên liên danh sử dụng chứng thư số lập E-HSDT mà không thể hiện đầy đủ tên toàn bộ thành viên trong liên danh, đồng thời trong E-HSDT cũng sẽ không thể hiện thông tin và doanh thu, hợp đồng tương tự của các thành viên liên danh còn lại. Theo đó, trường hợp tên nhà thầu có sự sai khác giữa đơn dự thầu, biên bản mở thầu với bản scan thỏa thuận liên danh thì tư cách nhà thầu được xác định theo tên nhà thầu ghi trong đơn dự thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!