Văn bản thỏa thuận liên danh ký trước văn bản ủy quyền có hợp lệ

Công ty A có tham gia đấu thầu 01 gói thầu:

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Văn bản thỏa thuận liên danh được ký trước ngày ký văn bản ủy quyền của Giám đốc công ty A. Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu ghi ngày ký là 19/5/2015, trước 1 ngày so với ngày ủy quyền của Giám đốc công ty A là ngày 20/5/2015.

Biên bản thỏa thuận liên danh giữa 3 nhà thầu không ghi số, ngày, tháng của văn bản ủy quyền.

Sau khi nộp hồ sơ dự thầu Nhà thầu đã phát hiện sai sót trong hồ sơ của mình. Ngày 22/6/2015 Nhà thầu đã gửi văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu đến Chủ đầu tư đồng thời bổ sung các thông tin gồm: Văn bản thỏa thuận liên danh mới đã hiệu chỉnh về ngày ký là ngày 20/5/2015 và bổ sung số, ngày, tháng của giấy ủy quyền mà không thay đổi bất kỳ thông tin nào khác về các thành viên cũng như nội dung liên danh.

Đến thời điểm hiện tại gói thầu này vẫn đang trong quá trình chấm thầu và Chủ đầu tư chưa có thông báo về kết quả đấu thầu.

Với tình huống như trên của Nhà thầu, Công ty A xin được hỏi:

– Ngày phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 22 tháng 4 năm 2015.

– Ngày đóng thầu: Ngày 26 tháng 5 năm 2015.

– Tư cách dự thầu: Nhà thầu liên danh gồm 03 công ty, trong đó Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh. Và để tham gia gói thầu này, Giám đốc Công ty A đã có văn bản ủy quyền cho Giám đốc mảng Công nghệ thông tin ký các văn bản liên quan trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Khi xây dựng hồ sơ dự thầu, Nhà thầu đã gửi Hồ sơ chứng minh tư cách họp lệ của mình theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm Văn bản thỏa thuận liên danh của 03 công ty và Văn bản ủy quyền của Giám đốc Công ty A,

Do lỗi trong việc soạn thảo văn bản nên đã xảy ra một số số sai sót như sau:

– Nhà thầu có được phép bổ sung các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu như trên hay không

– Các văn bản này có được coi là một phần của hồ sơ dự thầu và được chủ đầu tư chấp thuận hay không

– Sau khi bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có được coi Ịà có tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu hay không.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 3 điểm e) quy định hồ sơ dự thầu được đánh giá là hợp lệ khi có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu đối với trường hợp là nhà thầu liên danh.

Đối với trường hợp này, người được ủy quyền thực hiện ký thỏa thuận liên danh trước ngày có giấy ủy quyền là chưa phù hợp. Tuy nhiên giấy ủy quyền và văn bản thỏa thuận liên danh đều được thực hiện trước thời điểm đóng thầu nên xét từ thời điểm đóng thầu trở đi và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì người ký thỏa thuận liên danh vẫn là người được ủy quyền theo đúng nội dung và phạm vi ủy quyền. Do đó, trong trường hợp này, việc xem xét, đánh giá tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh nêu trên được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu ngoài quy định tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 86 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13) theo hướng nếu tính từ thời điểm đóng thầu thỏa thuận liên danh do người ký đã nằm trong phạm vi được ủy quyền thì được đánh giá là hợp lệ.

Ngoài ra, văn bản thỏa thuận liên danh không thuộc tài liệu được phép bổ sung, làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!