Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Tình huống: Hiện nay, Ngân hàng A (là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đang tiến hành thoái vốn tại các Công ty con trực thuộc, công ty liên kết. Trong quá trình thoái vốn, Ngân hàng A có sử dụng công cụ hỗ trợ như dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị cổ phần, giá trị phần vốn góp của Ngân hàng A tại các Công ty trực thuộc.

Việc thuê các công ty này không năm trong dự án đầu tư phát triển của Ngân hàng A. Chi phí để Ngân hàng A thuê dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá được Ngân hàng A lấy từ nguồn chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng A và không sử dụng nguồn vốn điều lệ, vốn ngân sách do Nhà nước cấp.

Hỏi: Ngân hàng A xin hỏi: đối với các trường hợp thuê đơn vị tư vấn pháp lý, đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá trong hoạt động trên có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Luật Đấu thầu, đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu bao gồm Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Đấu thầu,  Dự án đầu tư (sau đây gọi là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án mua sắm tài sản; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng; dự án, nhiệm vụ, đề án quy hoạch; hỗ trợ kỹ thuật; các chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp của Ngân hàng A, do ngân hàng A là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) nên việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thoái vốn, đơn vị đinh giá, đơn vị thẩm định giá nếu thuộc dự án đầu tư phát triển của Ngân hàng A thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

 

Trên đây là câu trả lời cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thông tin bổ ích khác!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!