Sai khác giữa HSMT phát hành và Quyết định phê duyệt HSMT trong đấu thầu qua mạng

Ban QLDA X đang đánh giá HSDT cho gói thầu tư vấn xây dựng xảy ra tình huống như sau:

Do nhầm lẫn trong quá trình đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mục tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo E-HSMT đã được phê duyệt của Chủ đầu tư. Cụ thể là trong Quyết định phê duyệt HSMT, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là “Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá” nhưng trong HSMT đăng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì tiêu chuẩn đánh giá HSDT là “Phương pháp dựa trên kỹ thuật”.

Ban X đã hoàn thành công tác đánh giá Đề xuất kỹ thuật và đang chuyển bước đánh giá tài chính. Trước khi tiến hành đánh giá Đề xuất tài chính, ban X đã gửi Văn bản cho Bộ KHĐT xin điều chỉnh lại HSMT trên mạng để phù hợp với nội dung HSMT đã được duyệt.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (Điều 10 khoản 2) quỵ định sau khi lập xong E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên Hệ thống và bản E-HSMT mà chủ đầu tư phê duyệt.

Đối với trường hợp nói trên, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp nội dung trong E-HSMT được duyệt khác với bản E-HSMT trên Hệ thống thì việc đánh giá E-HSDT được căn cứ theo E-HSMT trên Hệ thống. Bên mời thầu chịu trách nhiệm trong việc nhập sai dữ liệu từ bản E-HSMT được duyệt lên Hệ thống.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!