Nộp trực tiếp văn bản gia hạn bảo lãnh dự thầu trong đấu thầu qua mạng có hợp lệ

Đơn vị tư vấn đấu thầu đang đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu đấu thầu qua mạng có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Hiện tại, đơn vị tư vấn đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và gói thầu này đã được gia hạn thời điểm đóng thầu. Có 01 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và Thư bảo lãnh dự thầu qua mạng. Tuy nhiên bên mời thầu không nhận được file Thư sửa đổi bảo lãnh dự thầu trên mạng đấu thầu.

Đến trước thời điểm đóng thầu được gia hạn, nhà thầu đã nộp trực tiếp cho bên mời thầu bản gốc Thư sửa đổi bảo lãnh (gia hạn hiệu lực bảo đảm dự thầu) do Ngân hàng phát hành.

Công ty muốn hỏi việc nhà thầu nộp trực tiếp Thư sửa đổi bảo lãnh như đã nêu trên có được chấp nhận và đưa vào đánh giá hồ sơ dự thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu vẫn phải thực hiện lập E-HSDT trên mạng từ E-HSMT theo quy định của Thông tư. Theo đó, trường hợp bên mời thầu tiến hành gia hạn thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã thực hiện việc nộp lại E-HSDT thành công trên Hệ thống (trong đó có đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, các mẫu kê khai…) theo yêu cầu của E-HSMT nhưng bảo đảm dự thầu sửa đổi, gia hạn hiệu lực không đính kèm cùng E-HSDT trên Hệ thống mà được nhà thầu gửi bằng văn bản trực tiếp đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu thì có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng chấp thuận bảo đảm dự thầu sửa đổi và tiếp tục đánh giá E-HSDT của nhà thầu này.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!