Sai lệch khối lượng giữa webform và file đính kèm trong đấu thầu qua mạng xử lý thế nào?

Tình huống: Trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, chúng tôi gặp phải tình huống sau:

  • Trong quá trình đăng tải thông tin, Bên mời thầu đã nhập thiếu khối lượng ở Mục 3. Phạm vi cung cấp, tuy nhiên file hồ sơ mời thầu đính kèm thì đầy đủ khối lượng;
  • Trong quá trình đánh giá Bên mời thầu phát hiện các nhà thầu chào thiếu khối lượng (ngoài những khối lưọng mà bên mời thầu đã đăng tải thiếu).

Hỏi: Cách thức thực hiện đối với tình huống này như thế nào? Bên mời thầu có được phép hiệu chỉnh sai lệch theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư sổ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trường họp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E- HSDT.

Như vậy, căn cứ khối lượng mời thầu trên webform của hệ thống, Bên mời thầu hiệu chỉnh sai lệch theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, hãy tham gia vào Group của chúng tôi dưới đây để cùng thảo luận nhé. 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!