Sai khác về thời gian thực hiện hợp đồng giữa webform và bản HSDT đính kèm có thể dẫn tới loại HSDT

Bên mời thầu X trong quá trình đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau:

Theo quy định của E-TBMT và E-HSMT, thời gian thực hiện họp đồng là 45 ngày. Tuy nhiên, E-HSDT của Nhà thầu A có đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng như sau:

Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong Đơn dự thầu là 40 ngày và theo mẫu số 17- Bảng tiến độ thực hiện của webform là 40 ngày.

Trong file HSDT dự thầu đính kèm trên mạng có thực hiện họp đồng ghi là 40 ngày trong phần thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và biểu biểu tiến độ tổ chức thi công đề xuất tổng thời gian thi công là 120 ngày. Ngoài ra, trong biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đính kèm các hạng mục công trình thể hiện tiến độ thi công các hạng mục công trình là 40 ngày (trừ các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật trong tuần) và nếu tính cả các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần thì tổng tiến độ thi công các hạng mục công trình là 54 ngày.

Bên mời thầu trên muốn hỏi việc Nhà thầu đề xuất tiến độ thi công công trình như trên có hợp lệ.

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Khoản 1 ĐIều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Bên cạnh đó, điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Do vậy, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp E- HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày thì việc nhà thầu chào thời gian thực hiện hợp đồng trong đơn dự thầu là 40 ngày nhưng biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đề xuất cho gói thầu là 120 ngày và biểu tiến độ thi công chi tiết là 40 ngày (trừ các ngày thứ 7 và chủ nhật) là có sự không thống nhất về thời gian thực hiện hợp đồng giữa đơn dự thầu, biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết nên E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với nội dung này.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!