Sai khác thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt HSMT và HSMT phát hành

Theo quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu thì thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng thì tiến độ thực hiện hợp đồng là 120 ngày (do sai sót trong quá trình đưa thông tin lên mạng).

Các nhà thầu tham dự thầu có nhà thầu chào thầu tiến độ 120 ngày và 150 ngày.

Hỏi: Trong tình huống này các nhà thầu chào 150 ngày có hợp lệ không và hướng xử lý thế nào để bảo đảm công bằng với các nhà thầu khác.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì E-HSMT, biên bản mở thầu, E-HSDT, kèm theo các văn bản làm rõ E-HSMT, E-HSDT là cơ sở pháp lý để đánh giá E- HSDT của nhà thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia. Tuy nhiên, do nội dung hỏi không đủ rõ nên cần xem xét theo các hưóng sau:

– Trường hợp theo quyết định phê duyệt E-HSMT (bản giấy) quy định thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 150 ngày nhưng trong E-HSMT phát hành trên hệ thống lại quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày thì việc đánh giá E- HSDT phải căn cứ vào quy định trong E-HSMT đã phát hành trên hệ thống. Theo đó, trong trường hợp này, nếu nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày thì được đánh giá là không đáp úng yêu cầu của E-HSMT.

– Trường hợp quy định về thời gian thực hiện hợp đồng trong E-HSMT phát hành trên hệ thống có sự không thống nhất (ví dụ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, bảng dữ liệu ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày nhưng trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật ghi 120 ngày) thì đây là lỗi của chủ đầu tư, bên mời thầu dẫn đến không có cơ sở để đánh giá về thời gian thực hiện hợp đồng và được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu có tính chất phức tạp. Trong trường hợp này, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật đấu thầu và khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)./.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!