Có sai khác giữa con số và chữ viết trong thư giảm giá thì xử lý thế nào?

Một cán bộ chấm thầu đã có câu hỏi gửi chuyên gia như sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của một gói thầu, tổ chuyên gia đấu thầu gặp tình huống cụ thể như sau:

Nhà thầu có giá trong đơn dự thầu đề xuất tài chính là: 1.452.137.000 đồng;

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn đồng);

Trong thư giảm giá của nhà thầu đề nghị giảm giá: 552.137.000 đồng;

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn);

Tổng giá trị đề xuất cuối cùng của nhà thầu sau giảm giá là: 900.000.000 đồng. Tuy nhiên phần bằng chữ lại viết thành:

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn);

Trường hợp này thì giá trong thư giảm giá của nhà thầu có khác biệt giữa con số và chữ viết thì xử lý như thế nào cho phù hợp để đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thư giảm giá là một phần của hồ sơ dự thầu, việc giảm giá là để tăng tính cạnh tranh cho nhà thầu và mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu. Theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục 11 Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì phải đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần thứ ba. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong HSĐXTC. Trường họp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiếu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong HSĐXTC.

Đối với trường hợp nêu trên, tuy có sự khác nhau giữa giá dự thầu sau giảm giá bằng số với bằng chữ (bằng số là 900.000.000 đồng, bằng chữ là “năm trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi bảy nghìn đồng”) nhưng giá dự thầu sau giảm giá bằng số (900.000.000 đồng) phù hợp, logic với giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (1.452.137.000 – 552.137.000) nên đây được coi là sai sót không nghiêm trọng. Trong trường hợp này, việc xác định giá dự thầu sau giảm giá được tính là 900.000.000 đồng.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!