Đánh giá thế nào khi nhà thầu đề xuất hai thư giảm giá

Một bên mời thầu đang đánh giá HSDT cho gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi trong nước gặp tình huống như sau:

Khi tiến hành mở thầu đối với hồ sơ đề xuất kỹ thuật, có 01 nhà thầu tham dự có đề xuất đến 02 thư giảm giá gồm: 01 thư kèm theo hồ sơ đề xuất tài chính và 01 thư nộp riêng kèm theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu; Sau lễ mở thầu đối với hồ sơ đề xuất kỹ thuật; Các hồ sơ đề xuất tài chính và các thư giảm giá của các nhà thầu được bên mời thầu tổ chức niêm phong kín vào 01 thùng hồ sơ.

Vậy HSDT của Nhà thầu tham dự trường hợp có đề xuất đến 02 thư giảm giá nêu trên có được xem là hợp lệ hay không? Trường hợp HSDT được xem là hợp lệ thì khi nhà thầu đạt bước đánh giá về kỹ thuật và đến thời điểm chủ đầu tư tổ chức mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính thì việc xử lý đối với 02
thư giảm giá của nhà thầu trên được quy định như thế nào? Nhà thầu có quyền được chọn một trong hai thư giảm giá trước khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính hay không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi đế thực hiện gói thầu.

Do vậy, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp tại lễ mở thầu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật nhà thầu có 2 thư giảm giá thì bên mời thầu không mở thư giảm giá và tiến hành niêm phong 2 thư giảm giá này cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính. Nếu nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mời vào mở hồ sơ đề xuất về tài chính thì bên mời thầu tiến hành mở công khai 2 thư giảm giá này, ghi lại thông tin trong biên bản mở thầu. Việc đánh giá về giá dự thầu cần phải căn cứ vào nội dung của thư giảm giá.

Cụ thể nếu các nội dung thư giảm giá dẫn tới nhà thầu đề xuất các giá thầu khác nhau thì HSDT sẽ bị loại, còn nếu nội dung các thư giảm giá hợp lệ thì giá dự thầu của nhà thầu sẽ là giá ghi trong đơn dự thầu trừ đi giá trị giảm giá trong hai thư giảm giá.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!