Công tác bảo mật chứng thư số, xử lý khi chứng thư số bị lộ mật khẩu

Một nhà thầu X có câu hỏi như sau:

Công ty X đã được cấp chứng thư số nhà thầu để tham gia đấu thầu qua mạng các gói thầu. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, công ty đã phát hiện bị lộ mật khẩu chứng thư số. Công ty đã thay đổi mật khẩu nhưng trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Cục QLĐT vẫn sử dụng đồng thời cả mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Như vậy tính chất bảo mật của chứng thư số của Công ty không còn tác dụng trên Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia.

Bên cạnh đó, công ty phát hiện có người đã lợi dụng mật khẩu chứng thư số của Công ty để tham gia đấu thầu qua mạng trên Hệ thống đấu thầu điện tử với gói thầu B nhưng người này không nộp phí dự thầu.

Công ty muốn hỏi về quy trình bảo mật chứng thư số trong các trường hợp nói trên?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 80 khoản 2) quy định một trong những trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống là quản lý và không tiết lộ mật khẩu của chúng thư số được cấp. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi mật khẩu chứng thư số và hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số.

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 7 khoản 6) quy định Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, lưu giữ chứng thư số của mình và chịu mọi hậu quả phát sinh do việc đánh mất, làm hỏng hóc, thay đi mật khẩu, quên mật khẩu, sao chép, lưu giữ chứng thư số được cấp.

Theo thiết kế của Hệ thống để bảo đảm tính bảo mật, khách quan trong việc sử dụng chứng thư số, đông thời bảo đảm cá nhân trực tiếp quản trị vận hành Hệ thống cùng không thể can thiệp vào bất kỳ giai đoạn nào của quá trình lựa chọn nhà thầu thì mật khẩu chứng thư số sẽ do người dùng tự đặt và tự quản lý. Mật khẩu này được lưu trữ cùng với thư mục lưu chứng thư số (thư mục có tên là Vietnam) nằm trên máy tính của người dùng. Việc thay đổi mật khẩu chỉ có tác dụng tăng tính bảo mật khi chưa sao lưu thư mục chứng thư số sang máy tính khác. Trường hợp đã sao lưu chứng thư số sang máy tính khác thì khi phát hiện lộ mật khẩu Quý Công ty phải tiến hành hủy hoặc thay đổi mật khẩu chứng thư số đó theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và đăng ký thêm chứng thư số.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!