Thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh trong đấu thầu qua mạng thì phải thực hiện như thế nào?

Chị hoa ở Quảng Trị hỏi: Khi tham dự gói thầu đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh thì phải thực hiện như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Để thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh, các nhà thầu lập bản thỏa thuận liên danh và gửi văn bản thay đổi tư cách tham dự thầu và văn bản thỏa thuận liên danh bằng văn bản giấy cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu đồng thời gửi bản Scan thỏa thuận liên danh khi dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với hình thức đấu thầu qua mạng, các nhà thầu tham gia liên danh phải cử ra một nhà thầu đại diện để đăng ký chứng thư số và dự thầu qua mạng. Trường hợp nhà thầu liên danh trúng thầu, bên mời thầu công bố kết quả đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo bản scan thỏa thuận liên danh của nhà thầu đã nộp để làm rõ thông tin về nhà thầu liên danh.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!