Đã gửi thông tin đăng ký nhưng chưa có tên trên mạng đấu thầu quốc gia có được đánh giá là hợp lệ?

Công ty TNHH Nam Khánh là đơn vị tư vấn đấu thầu. Trong quá trình tư vấn đấu thầu cho một gói thầu xây lắp ở Hải Dương có xảy ra tình huống muốn xin ý kiến của chuyên gia như sau:

Theo Điều 5 của Luật đấu thầu số 43 thì nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng mở thầu (Đóng mở thầu của gói thầu là ngày 16/03/2019). Trong Hồ sơ đề xuất của 01 nhà thầu có đóng theo 01 đơn đăng ký (ngày trong đơn ghi là 18/01/2019) theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chữ ký và con dấu của người đại diện hợp pháp của nhà thầu nộp lên Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Nhưng kiểm tra trên hệ thống Muasamcong.mpi.gov.vn thì chưa thấy xuất hiện tên công ty nói trên trên mạng. Bên mời thầu có mời nhà thầu làm rõ thì được biết nhà thầu đăng ký ngày 18/01/2019 nhưng đánh sai mã số thuế thành mã số doanh nghiệp. Vậy công ty chúng tôi muốn hỏi trong trường hợp này nhà thầu nói trên có được đánh giá hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu đ bo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu, nhà đu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.”

Theo đó, bên mời thầu phải hướng dẫn nhà thầu đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo hợp lệ theo quy định trên trước khi xét duyệt trúng thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!