Được phép đề xuất đơn giá, chủng loại và xuất xứ khác nhau cho một loại hàng hóa

Công ty tư vấn đấu thầu đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sắm hàng hóa, mua sắm tập trung thực hiện theo phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Trong quá trình đánh giá phát sinh tình huống như sau:

Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa X với số lượng 03 cái, trong đó 01 cái cho đơn vị A, 01 cái cho đơn vị B, 01 cái cho đơn vị C.

Liên danh nhà thầu giữa Công ty Y và Công ty Z tham dự gói thầu nêu trên. Theo thỏa thuận liên danh, Công ty Y cung cấp hàng hóa X cho đơn vị A, Công ty Z cung cấp hàng hóa X cho đơn vị B, C. Các thành viên liên danh Công ty Y và Công ty Z cùng cung cấp chủng loại hàng hóa X đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo HSMT nhưng model, hãng sản xuất, xuất xứ và đơn giá của hàng hóa này khác nhau.

Đơn vị tư vấn đấu thầu muốn hỏi chuyên gia: nhà thầu Liên danh đề xuất như trên có đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 17) quy định giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp nêu trên, việc nhà thầu chào đơn giá, chủng loại, xuất xứ khác nhau cho cùng một loại hàng hóa là quyền của nhà thầu nhưng phải bảo đảm với một chiếc (cái) chỉ được đề xuất một đơn giá, một chủng loại, một xuất xứ.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!