Yêu cầu chỉ được chào một loại vật liệu cho một yêu cầu vật liệu có phù hợp với quy định không?

Ông Lê Hoài Anh ở Ba Đình, Hà Nội có câu hỏi như sau:

Trong HSMT gói xây dựng, bên mời thầu có yên cầu trong Bảng tổng hợp giá chào, bên mời thầu yêu cầu với 1 loại vật liệu trong HSMT, nhà thầu chỉ được chào cụ thể một loại vật liệu nêu chào từ 2 loại vật liệu được coi là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và HSDT được đánh giá là không đạt.

Ông Anh muốn hỏi chuyên gia, quy định như vậy có đúng với quy định của Luật đấu thầu không? Và có gây khó khăn cho nhà thầu tham gia dự thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 5.1 Chương I và Mục III Chương V Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mầu số 01), tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Bên mời thầu có thê yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ cúa dịch vụ.

Theo dó, việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thâu được thực hiện hướng dẫn nêu trên.