Giá chào thầu tách phần dự phòng đối với hợp đồng trọn gói thì xem xét như thế nào?

Ông Đặng Thanh Nam ở Nghệ An có câu hỏi như sau:

Tôi xin hỏi, theo yêu cầu đối với hợp đồng trọn gói thì khi đấu thầu nhà thầu phải phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu. Nhưng có nhà thầu không phân bổ vào giá dự thầu (nhà thầu cộng hết giá dự thầu từng hạng mục và cộng thêm khoản dự phòng) thì xử lý thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp này, nhà thầu chào giá theo nội dung của HSMT và trên cơ sở quy định nêu trên, theo đó giá dự thầu của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu và biểu giá tống hợp được hiểu là đã bao gồm chi phí dự phòng.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!