Nhà thầu chào giá dự thầu không bao gồm chi phí dự phòng

Hợp đồng trọn gói, nhà thầu tham dự thầu có giá dự thầu không tính đến chi phí dự phòng và nhà thầu tuyên bố: “Giá dự thầu không bao gồm chi phí dự phòng” thì có được xem là Hồ sơ dự thầu không đáp ứng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 62 khoản 1 điểm b) quy định đối với hợp đồng trọn gói giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia và bên mời thầu tuân thủ các quy định nêu trên. Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nếu nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm chi phí dự phòng thì được hiểu chi phí dự phòng của nhà thầu chào bằng 0. Theo đó, bên mời thầu tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu này. Trường hợp được trúng thầu và ký hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với giá không bao gồm chi phí dự phòng.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!