Nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký hợp đồng sẽ bị xử lý thế nào?

Chúng tôi nhận được 1 câu hỏi của độc giả như sau: “Công ty chúng tôi đã có kết quả trúng thầu và chưa ký hợp đồng. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên chúng tôi không muốn ký hợp đồng nữa. Liệu công ty chúng tôi có bị phạt gì không?”

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Công ty của bạn sẽ bị tịch thu bảo đảm dự thầu theo điểm d) và đ) Khoản 9, Điều 14, Luật Đấu thầu 2023

9. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
….
d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước và 10 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;
đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng;

2. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 87, Luật đấu thầu 2023 thì việc nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký hợp đồng cũng có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 05 năm.

Điều 87. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Luật này còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 05 năm.

Tại sao pháp luật đấu thầu lại quy định mức phạt nặng như vậy. Vì đôi khi chỉ cần một gói thầu nhỏ bị hủy sẽ dẫn đến cả một dự án lớn có thể bị chậm tiến độ, điều này gây ảnh hưởng lớn về thời gian, chi phí và công sức của bên mời thầu.

Nếu bạn có vấn đề gì cần giải đáp, vui lòng gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi, chúng ta cùng thảo luận nhé;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!