Thương thảo về thời hạn thanh toán giữa nhà thầu và chủ đầu tư

Tại mục 10 điều 19 thanh toán hợp đồng xây dựng thuộc nghị định 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có nêu:

“Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong họp đồng phù hợp với quy mô và tính chất của từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng?

Vậy trong quá trình thương thảo hợp đồng Chủ đầu tư và Nhà thầu có thỏa thuận thời hạn thanh toán hợp đồng lớn hơn 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng có được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 89 khoản 2) quy định nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, đồng thời phù hợp với kết quả thương thảo họp đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Theo hướng dẫn tại mục ĐKC 36.1 Chương VII Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (mục ĐKC 37.1 Chương VII Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ ngày nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với vấn đề này, pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể nội dung thời hạn thanh toán trong hợp đồng. Việc xác định thời hạn thanh toán trong hợp đồng được căn cứ vào yêu cầu cụ thể nêu trong hồ sơ mời thầu, kết quả thương thảo hợp đồng và quy định pháp luật chuyên ngành.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!