Sai số số học khi tính toán giá trị dự thầu sau giảm giá trong đơn dự thầu xử lý thế nào?

Tình huống: Chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu tư vấn với hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, đánh giá về tài chính sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, hình thức hợp đồng trọn gói.

Có hai (02) nhà thầu sau đây được gọi là (nhà thầu A và nhà thầu B) được mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC). Trong đó, nhà thầu A chào giá dự thầu sau giảm giá không đúng với giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá, cụ thể như sau:

+ Giá dự thầu theo hồ sơ đề xuất tài chính là : 1.205.148.000 đồng

+ Trong đơn dự thầu nhà thầu A tự nguyện giảm giá số tiền được ghi cụ thể là 214.029.600 đồng.

+ Giá trị giảm giá cụ thể được ghi là (theo đơn dự thầu của nhà thầu A): 1.205.148.000-214.029.600 = 964.118.000 đồng

Như vậy, giá trị giảm giá được ghi như ở trên (trong đơn dự thầu) có sai số số học. Chính xác giá trị giám giá của nhà thầu A phải là : 1.205.148.000-214.029.600 = 991.118.400 đồng.

Sử dụng giá trị dự thầu theo hai cách trên có thể làm thay đổi thứ tự xếp hạng của nhà thầu A và B.

Hỏi: Đối với tình huống này, chúng tôi phải xử lý thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b) quy định một trong những điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Việc giảm giá là để tăng tính cạnh tranh cho nhà thầu và mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu. Theo đó, trường hợp việc lựa chọn giá dự thầu sau giảm giá (964.118.000 đồng hay sử dụng giá trị tính đúng 991.118.400 đồng) làm thứ tự xếp hạng của nhà thầu bị thay đổi, gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại theo quy định nêu trên.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!