Sai sót về ghi thời gian bắt đầu có hiệu lực của HSDT sớm hơn thời điểm đóng thầu

Một nhà thầu đã nộp HSDT cho một gói thầu trên địa bàn Vĩnh Phúc, có tình huống như sau:

Thông tin gói thầu: Thời gian mở bán hồ sơ của chủ đầu tư: Ngày 29/08/2018.

Thời gian nhà thầu mua hồ sơ mời thầu: Ngày 30/08/2018

Thời gian đóng thầu: 15h45’ ngày 18/09/2018

Thời gian mở HSĐXKT: 16h30’ ngày 18/09/2018

Nhà thầu đã nghiên cứu kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ bộ HSDT, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về năng lực, tài chính, pháp lý, các yêu cầu đáp ứng cung cấp và đáp ứng kỹ thuật cũng như các yêu cầu khác theo đúng quy định được nêu trong HSMT và HSDT được nộp đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, trong Đơn dự thầu, nhà thầu viết nhầm thành: “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này cùng với hồ sơ đề xuất về tài chinh có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2018”. Nhà thầu có sai sót do lỗi đánh máy, ngày chính xác phải là ngày 18 tháng 09 năm 2018 (Thời điểm đóng thầu). Theo quy định của HSMT, hiệu lực của HSDT ≥ 60 ngày.

Nhà thầu muốn hỏi với lỗi đánh máy như nêu trên thì Đơn vị mời thầu có thầm quyền và căn cứ được đánh trượt HSĐXKT với lý do Hiệu lực HSDT của nhà thầụ không đủ tối thiểu 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu không? Vì trên thực tế ngày mà công ty chúng tôi sơ suất đánh nhầm trên Đơn dự thầu (19/08/2018) là thời điểm gói thầu chưa được công bố, Đơn vị mời thầu chưa bán hồ sơ mời thầu, nhà thầu cũng chưa mua HSMT cũng như chưa làm các thủ tục bảo lãnh bảo đảm dự thầu như quy định.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 28 khoản 2 điểm c và Điều 30 khoản 2 điểm c) quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT), hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) là hiệu lực của HSĐXKT, HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp này, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSĐXKT, HSĐXTC) là ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (ngày 18/9/2018) thì việc HSĐXKT, HSĐXTC đề xuất hiệu lực là 60 ngày, kể từ ngày 19/8/2018 được coi là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!