Tổ chuyên gia do Tư vấn đấu thầu hay Bên mời thầu ra quyết định thành lập?

Chúng tôi vừa là chủ đầu tư và cũng là Bên mời thầu. Chúng tôi thuê Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT.

Xin hỏi chuyên gia: Vậy, tổ chuyển gia do đơn vị tư vấn hay Bên mời thầu ra quyết định thành lập?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đon vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời thầu) thành lập.

Đối với vấn này, trường hợp bên mời thầu thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thì đơn vị tư vấn có trách nhiệm thành lập tổ chuyên gia theo quy định nêu trên.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!