Chương trình tiếp thị, bán hàng thuộc loại dịch vụ nào?

Công ty dịch vụ X có câu hỏi như sau:

Đơn vị chúng tôi chuẩn bị thực hiện một số gói thầu tổ chức các chương trình tiếp thị. bán hàng trong đó nội dung công việc dự kiến như sau: chuẩn bị các thủ tục pháp lý, xây dựng kịch bản cua chương trình, khảo sát, xin phép tổ chức, cung cấp nhân sự, trang thiết bị và công cụ dụng cụ (gồm gian hàng, bàn, ghế, quà tặng…) để tổ chức chương trình. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Xin được hỏi chuyên gia, với gói thầu có những công việc như trên thì hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 9) quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tô chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này. Theo quy định tại khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu, hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Đối với trường hợp này, nếu gói thầu là tổ chức chương trình, sự kiện với nội dung công việc như chuẩn bị thủ tục tổ chức, xây dựng kịch bản, cung cấp nhân sự (không phải chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu), thuê trang thiết bị, công cụ dụng cụ tổ chức chương trình… thì coi là gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!