Gói thầu cung cấp, trồng và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành là gói thầu cung cấp hàng hóa hay gói thầu phi tư vấn?

Tình huống: Công ty tôi ở một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang đang lập Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, trồng, và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành”. Sau thời gian bảo hành sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý cây xanh công cộng để quản lý theo quy định.

Tôi xin hỏi Gói thầu trên thuộc loại hình dịch vụ nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Đối với trường hợp này, việc xác định loại gói thầu phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật và tỷ trọng của các hạng mục công việc của gói thầu. Trường hợp giá trị hạng mục cung cấp cây chiếm tỷ trọng lớn và giá trị hạng mục trồng cây, chăm sóc cây trong thời gian bảo hành chiếm tỷ trọng nhỏ so với giá trị gói thầu thì được coi là gói thầu cung cấp hàng hóa; trường hợp giá trị hạng mục cung cấp cây chiếm tỷ trọng nhỏ và giá trị hạng mục trồng cây, chăm sóc cây trong thời gian bảo hành chiếm tỷ trọng lớn so với giá trị gói thầu thì được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!