Gói thầu cung cấp, trồng và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành là gói thầu cung cấp hàng hóa hay gói thầu phi tư vấn?

Tình huống: Công ty tôi ở một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang đang lập Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, trồng, và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành”. Sau thời gian bảo hành sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý cây xanh công cộng để quản lý theo quy định.

Tôi xin hỏi Gói thầu trên thuộc loại hình dịch vụ nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Đối với trường hợp này, việc xác định loại gói thầu phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật và tỷ trọng của các hạng mục công việc của gói thầu. Trường hợp giá trị hạng mục cung cấp cây chiếm tỷ trọng lớn và giá trị hạng mục trồng cây, chăm sóc cây trong thời gian bảo hành chiếm tỷ trọng nhỏ so với giá trị gói thầu thì được coi là gói thầu cung cấp hàng hóa; trường hợp giá trị hạng mục cung cấp cây chiếm tỷ trọng nhỏ và giá trị hạng mục trồng cây, chăm sóc cây trong thời gian bảo hành chiếm tỷ trọng lớn so với giá trị gói thầu thì được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!