Có cho phép làm rõ bổ sung hàng mẫu đối với trường hợp HSMT yêu cầu cung cấp hàng mẫu

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nộp 01 bộ hàng mẫu để bên mời thầu tiến hành kiểm tra, đánh giá hàng hóa thực tế. Mặc dù, trong Hồ sơ dự thầu nhà thầu đã chào đầy đủ danh mục hàng hóa với cụ thể các chi tiết đáp ứng đúng như yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, khi tiến hành đánh giá hàng mẫu chúng tôi phát hiện có 02/04 nhà thầu tham gia đấu thầu nộp đủ bộ hàng mẫu nhưng thiếu một hoặc một số chi tiết trong bộ hàng mẫu.

Chúng tôi xin hỏi trong trường hợp này bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ (bổ sung chi tiết thiếu của hàng mẫu) để tiến hành đánh giá hàng mẫu được không? việc bổ sung hàng mẫu có được xem là là thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với tình huống này, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu nộp hàng mẫu để bên mời thầu tiến hành kiểm tra, đánh giá hàng hóa thực tế. Trường hợp nhà thầu đã nộp hàng mẫu trước thời điểm đóng thầu nhưng bị thiếu một số chi tiết trong bộ hàng mẫu thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung các chi tiết theo quy định nêu trên để có cơ sở đánh giá.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!