Xử lý thế nào khi thông số kỹ thuật ghi trên Catalogue và Thư cam kết của hãng khác nhau?

Chúng tôi gặp phải tình huống như sau: Theo quy định tại HSMT, nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật với các thông số kỹ thuật cụ thể. HSDT của nhà thầu cung cấp: Thư cam kết của hãng sản xuất thiết bị có nội dung cam kết thông số kỹ thuật chi tiết theo yêu cầu của HSMT. Tuy nhiên, Catalogue của hãng sản xuất thiết bị đính kèm không có nội dung kỹ thuật này.

Hỏi, chúng tôi phải sử dụng thông tin tại Catalogue của hãng hay theo Thư cam kết của hãng?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hô sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá về kỹ thuật đối với thiết bị có “cấu hình tối thiểu” cần xem xét như sau:

  • Trường hợp trong hồ sơ mời thầu có đưa ra yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật đối với thiết bị có “cấu hình tối thiểu” thì việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở thông số kỹ thuật của thiết bị mà nhà thầu chào và tài liệu chứng minh sự phù hợp của thiết bị (cam kết của nhà sản xuất hoặc catalô của thiết bị mà nhà thầu chào trong hồ sơ dự thầu). Trường hợp có sự khác biệt giữa cam kết của nhà sản xuất với catalô của thiết bị này thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về thông số kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hoặc liên hệ với nhà sản xuất để xác minh, làm cơ sở đánh giá.
  • Trường hợp trong hồ sơ mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu phải có cam kết đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị có “cấu hình tối thiểu” của nhà sản xuất thì việc đánh giá về nội dung này được thực hiện trên cơ sở cam kết của nhà sản xuất.

Trong mọi trường hợp, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết mà mình đã nộp trong hồ sơ dự thầu thì đây được coi là gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!