Có phải gửi thông báo cho nhà thầu về gia hạn thời gian đánh giá HSDT

Một Bệnh viện đã có câu hỏi gửi chuyên gia như sau:

Bệnh viện xây dựng hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Hiện nay đang trong quá trình đánh giá HSDT. Theo Quy định tại điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiện tại đã 23 ngày Bệnh viện chưa ra kết quả xét thầu với lý do Hồ sơ dự thầu các nhà thầu tham gia cần bổ sung và làm rõ Hồ sơ nhiều lần.

Bệnh viện muốn hỏi có phải gửi văn bản đến các nhà thầu gia hạn thời gian xét thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 64 khoản 2 điểm d) quy định thời gian đánh giá HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với tình huống này, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp thời gian đánh giá của HSDT kéo dài dẫn đến phải gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT và bảo đảm dự thầu cho phù hợp.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!