Trong trường hợp chỉ định nhà đầu tư, Nhà đầu tư đề xuất được mở Hồ sơ đề xuất sớm so với quy định của Hồ sơ yêu cầu có phù hợp?

Công ty chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất, chỉ có 01 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Trong quá trình chỉ định thầu, trường hợp nhà đầu tư được đề nghị chỉ định không cần dùng hết thời gian tối thiểu được quy định trong hồ sơ yêu cầu mà nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu và nhà đầu tư có đề nghị tổ chức mở thầu trước thời điểm mở thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu.

Xin hỏi chuyên gia: Chúng tôi xử lý tình huống này thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 6 khoản 5) quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngàỵ đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu. Theo đó, đối với chỉ định nhà đầu tư, việc quy định mức thời gian tối thiểu là yêu cầu bắt buộc đối với bên mời thầu để nhà đầu tư được đề nghị chỉ định có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Đối với tình huống này, trường hợp nhà đầu tư được đề nghị chỉ định không cần dùng hết thời gian tối thiểu được quy định trong hồ sơ yêu cầu mà nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu và nhà đầu tư có đề nghị tổ chức mở thầu trước thời điểm mở thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu thì đây được coi là tình huống phát sinh trong lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng cho phép mở thầu sớm hơn thời gian quy định trong hồ sơ yêu cầu để rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được đề nghị chỉ định.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!