Do quá trình đánh giá HSDT kéo dài dẫn đến tại thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực cùa HSDT đã hết, chủ đầu tư có đuợc phép ký kết hợp đồng với nhà thầu không?

Do quá trình đánh giá HSDT kéo dài dẫn đến tại thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực cua HSDT đã hết, độc giả xin hỏi chuyên gia, Chủ đầu tư có đuợc phép ký kết hợp đồng với nhà thầu không ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 64 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong các điều kiện ký kết hợp đồng là tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. Việc chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn phải tuân thủ theo quy định nêu trên, Theo đó, nếu ước lượng đến thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực của HSDT đã hết thì bên mời thầu cần yêu cầu các nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực cùa HSDT và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu tương ứng để bảo đảm khi ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn vẫn còn hiệu lực. Truờng hợp chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT thì việc ký kết hợp đồng được coi là không tuân thủ quy định nêu trên và hợp đồng được coi là vô hiệu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!