Hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu được quy định như thế nào?

Kiến nghị của ông Lê Ngọc Đoàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (theo Công văn số 7275/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Tôi tên Lê Ngọc Đoàn công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Minh, nay gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xem xét tình huống trong đấu thầu như sau:

Gói thầu A (công trình giao thông nông thôn) được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với hình thức không qua mạng. Trong hồ sơ mời thầu có mời tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp như sau:

Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp: Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 03 năm (2016, 2017, 2018) trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):

(i) số lượng hợp đồng là 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng (VNĐ) hoặc

(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng (VNĐ) và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 14,1 tỷ đồng (VNĐ)

Khi tham dự thầu, nhà thầu X tham dự các hợp đồng thi công công trình giao thông nông thôn như sau:

+ Hợp đồng 1 có giá trị 4,3 tỷ đồng;

+ Hợp đồng 2 có giá trị 3,9 tỷ đồng;

+ Hợp đồng 3 có giá trị 7,4 tỷ đồng;

Tổ chuyên gia đã đánh giá nhà thầu X đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (có 01 hợp đồng > 4,7 tỷ đồng và tổng các hợp đồng > 14,1 tỷ đồng).

Vậy, xin hỏi việc tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu X đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp như trên có hợp lệ hay không?

Kính mong quý cơ quan xem xét và giải đáp tình huống nêu trên.

Mô tả

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2,1 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp thì nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng > X. Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Theo đó, việc đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự nếu:

– Đã hoàn thành 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, có giá trị tối thiểu 14,1 tỷ đồng;

“ Đã hoàn thành nhiều hơn 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, trong đó ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng tương tự không thấp hơn 14,1 tỷ đồng./.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!