Không cung cấp đủ tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Nhà thầu X đã tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa gặp vướng mắc như sau: Trong HSMT có yêu cầu cung cấp hợp đồng tương tự bao gồm hợp đồng cung cấp, biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn bán hàng kèm theo danh mục. Do sơ suất công ty X chỉ cung cấp hợp đồng và thanh lý, không cung cấp hóa đơn.

Nhà thầu X có hỏi, việc có thanh lý hợp đồng có thể thay thế hóa đơn bán hàng trong việc cung cấp hợp đồng tương tự không? Việc bên mời thầu trong quá trình chấm HSDT không cho phép công ty X bổ sung hóa đơn có hợp lý hay không?

Mô tả

Trên cơ sở các quy định pháp luật đấu thầu, chúng tôi đã trả lời nhà thầu X như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT cùa nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Bên cạnh đó, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện HSDT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần cùa HSDT.

Theo đó, trường hợp nhà thầu thiếu hóa đơn để chứng minh về việc thực hiện hợp đồng tương tự thì được phép làm rõ căn cứ quy định nêu trên. Trong trường hợp này, nhà thầu có thể tự gửi hóa đơn cho bên mời thầu nếu nhà thầu thiếu tài liệu nói trên trong HSDT.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!