Làm rõ yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong đấu thầu qua mạng

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Căn cứ theo khoản 5 và khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fĩle tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống.

Theo quy định của tỉnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế mới được tham gia đấu thầu và Nhà thầu đã có Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cơ quan thuế. Theo khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngàỵ 15/11/2017 không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fíle tài liệu chứng minh đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm nên khi nộp E-HSDT Nhà thầu không đính kèm bản scan Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nên Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung bản giấy đế xét tuyến hồ sơ dự thầu. Vậy Nhà thầu có được bổ sung không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Do vậy, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Việc đưa ra yêu cầu về việc nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (thay vì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế) có thể dẫn đến hạn chế cạnh tranh. Trong trường họp này, do Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định nhà thầu không phải đính kèm file tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nên nếu cần
thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc tự xác minh với cơ quan thuế về việc nộp thuế của nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu và bên mời thầu chỉ xem xét, đánh giá nếu trong văn bản làm rõ này nêu rõ thời điểm nhà thầu nộp thuế xảy ra trước thời điểm đóng thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!