File đính kèm của nhà thầu bị lỗi không đọc được thì xử lý thế nào trong đấu thầu qua mạng

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp gặp tình huống như sau:

Nhà thầu A đệ trình E-HSDT có đính kèm một số file nhưng bên mời thầu không mở được file này. Sau đó, bên mời thầu đã nhờ sự trợ giúp của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu để mở các file đính kèm của nhà thầu.

Trung tâm hỗ trợ đấu thầu Quốc gia đã mở và gửi lại cho Bên mời thầu như khi bên mời thầu mở một số file trong đó vẫn báo lỗi không đọc được.

Bên mời thầu muốn hỏi tình huống nói trên xử lý thế nào?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định trường hợp file đính kèm trong E-HSDT không được lập theo định dạng quy định tại khoản 1 Điều này dẫn đến bên mời thầu không thể mở và đọc thì file này không được xem xét, đánh giá.

Do vậy, trong trường hợp nhà thầu lập các file có định dạng không phù hợp thì không được xem xét đánh giá.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!