Bên mời thầu có thể liên hệ với ngân hàng phát hành thư bảo lãnh dự thầu để xác minh, làm rõ tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu?

Tình huống: Chúng tôi tổ chức đấu thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng. Nhà thầu đã nộp E-HSDT tuy nhiên bảo đảm dự thầu của nhà thầu do Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ký nhưng không kèm theo Giấy ủy quyền.

Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung này. Nhà thầu đã không chứng minh được việc đã nộp Giấy ủy quyền trước thời điểm đóng thầu và nộp bổ sung Giấy ủy quyền ký bảo lãnh dự thầu của Giám đốc Ngân hàng cho Phó Giám đốc chi nhánh.

Hỏi: Chúng tôi xin hỏi, việc bổ sung Giấy ủy quyền như thế này có hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 17.2 Mục 17 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

Theo đó, trường hợp không xác định được người ký thư bảo lãnh dự thầu có phải là người đại diện hợp pháp của ngân hàng hay không thì bên mời thầu có thể liên hệ với ngân hàng phát hành thư bảo lãnh dự thầu cho nhà thầu để xác minh, làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!